Зміна розміру аліментів в Україні

Сімейне законодавство в Україні рівною мірою захищає як інтереси батька, так і матері при призначенні аліментів, при цьому суд в першу чергу звертає увагу на дотримання інтересів дитини. Наразі судова практика робить вагомий крок вперед, вирішуючи справи про зміну розміру аліментів і сьогодні суди сформували досить аргументовані позиції щодо підстав для збільшення чи зменшення їх розміру. Ця процедура є нелегкою, зважаючи необхідність в багатьох випадках переконувати суд великою кількістю доказів, які доводять вашу неспроможність сплачувати існуючий розмір чи, скажімо, недостатність виплачуваної суми для потреб дитини. Особливо проблематично змінити розмір призначеної суми іноземцям, матеріальне становище яких часто змінюється.

Яким чином можна зменшити розмір аліментів

Якщо сума виплат на дитину в певному розмірі встановлена нотаріально посвідченим договором, змінити розмір можна лише внесенням змін до цього договору шляхом укладення нового письмового договору, який теж вимагає посвідчення нотаріуса. В судовому порядку змінити розмір аліментів можна, коли вони встановлені як договором, так і судовим рішенням.

В яких випадках можливо зменшити розмір аліментів

Перш за все, найчастіше позови про зменшення розміру присудженої суми подаються внаслідок нецільового використання коштів матір’ю. В даному випадку позивач також може просити суд про внесення коштів на особистий рахунок дитини. Щоб довести витрачання матір’ю коштів не на благо дитини, звертаються до Органу опіки та піклування про проведення перевірок за місцем проживанням матері разом з дитиною. Орган може проводити позапланові перевірки, за результатами яких складається висновок, який і буде служити основним доказом в справі.

Іншими підставами є зміна матеріального або сімейного стану та погіршення здоров’я, проте цей перелік підстав не є вичерпним. Зазвичай позивач як підставу вказує народження дітей в новій сім’ї, хворобу, яка вимагає витрат на лікування або позбавляє платника заробітку, наявність батьків чи інших осіб на утриманні, втрату постійного місця роботи тощо. При цьому суд враховує як зменшення призначеної суми впливатиме на інтереси дитини, чи не буде менший розмір грошових коштів ставити дитину у несприятливі умови. Суд при зменшенні розміру виплат, завжди враховує стан здоров’я та матеріальне становище платника, наявність у нього інший дітей, дружини, непрацездатних членів сім’ї, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів тощо.Третій спосіб полягає у заміні призначеної судом твердої грошової суми у частці від заробітку платника, від середньої заробітної плати чи навпаки заміні аліментів на тверду грошову суму.

NB! При цьому необхідно взяти до уваги про два важливих правила.

Якщо законодавець вводить новий мінімальний розмір аліментів, це не вважатиметься підставою для його зменшення в судовому порядку. Перерахунок проводить виконавча служба, як слідкує, щоб сума, яка підлягає стягненню була не меншою від мінімального гарантованого розміру.

При призначенні аліментів суд не обмежується лише офіційними доходами платника. Якщо судом будуть встановлені витрати, які переважають його офіційний дохід, суд може відмовити у задоволенні позову через відсутність підстав для зменшення розміру виплат.

Які документи необхідно зібрати

Позовна заява з документами, які є доказовою базою позивача, серед яких досить часто зустрічаються довідки про доходи позивача, кредитні договори, документи, які підтверджують погіршення матеріального становища та стану здоров’я (медичні довідки, висновки та рекомендації лікарів, документи, які підтверджують народження дітей тощо).

Яка вартість даної процедури

В цій категорії справ позивачі звільняються від сплати судового збору. Як проходитиме судовий процес, якщо позивачем є іноземець. Тут закон говорить, що іноземець повинен звертатися до суду, який знаходиться в країні громадянства дитини або в країні, де вона постійно проживає чи з якою має тісний зв’язок. Тому позивачем має бути іноземець, який на законних підставах перебуває в Україні. Він подає позов до місцевого суду загальної юрисдикції за місцем проживання або перебування відповідача. Позов про індексацію аліментів або зміну способу їх стягнення (наприклад з твердої грошової суми в частку від заробітної плати) може бути поданий в суд за місцем проживання чи перебування позивача.

marriage in ukraine