Позбавлення батьківських прав є доволі крайнім рішенням, яке зумовлене негативними об’єктивними обставинами що змусили державу, в особі суду, максимально ізолювати недобросовісних батьків від їхнього ж чада. Після такої втрати, повернути батьківство доволі складно. Однак, в силу імперативності закону, даний статус можна таки відновити. В законодавстві чітко передбачено, що відновлення батьківських прав батька чи матері можливе лише після остаточного відпадання обставин що зумовили таке позбавлення. 

Порядок поновлення батьківських прав батька чи матері за законами України

Єдиним можливим способом поновлення батьківських прав після їх позбавлення є звернення із позовною заявою та достатньою доказовою базою в суд. Лише суд наділяється таким правом, жоден державний орган не може в цьому посприяти. Сторонами у такій справі будуть: фізична чи юридична особа (заклад) у якої проживає дитина, орган опіки та піклування і сама дитина з огляду на її вік.  По строках коли можна звернутися в суд із такими вимогами, в законі не передбачено. Тому, це можливо зробити одразу після прийняття рішення про позбавлення, через місяць чи через рік. Однак, потрібно переконати суд що дійсно за цей період часу  відпали негативні чинники які змусили прийняти настільки крайнє рішення та особа остаточно виправилась.

Важливим доказом є показання того із батьків з ким проживає дитина та самої дитина (якщо вона в змозі висловити свою думку). Також подає свій висновок орган опіки щодо доцільності поновлення батьківських прав матері чи батька. З огляду на це, найважливішим стимулом суду у прийнятті рішення є інтереси самої дитини.

Є два випадки коли поновлення батьківських прав є неможливим і суд автоматично відмовляє. У випадку якщо до моменту звернення в суд  батька чи матері , їхня дитина вже усиновлена та якщо дитина досягла повноліття. Повторне звернення в суд із аналогічними вимогами можливе лише після одного року з моменту останнього звернення. Враховуючи що даний вид судових справ є доволі складним, рекомендуємо звернутися до адвокатів які мають чималий досвід в подібних справах.

Строки та докази при поновлення батьківських прав батька чи матері в Україні

Судовий процес у цій категорії справ відрізняється від інших великим обсягом відповідальності судді при прийнятті остаточного рішення, адже конкретно суддя вирішує долю з огляду на інтереси дитини та доказову базу усіх сторін.  Строки розгляду поновлення батьківських прав після їх позбавлення залежать від обсягу поданих доказів, кількості учасників сторін та характеру умов що зумовили таке позбавлення. Найперше що потрібно зробити – це грамотно написати позовну заяву із докладним викладенням аргументів та підтвердження їх доказами.

Доказами можуть бути: показання свідків що можуть підтвердити що людина змінилася, довідки з місяця роботи, довідка про доходи, наявність житлових умов для проживання дитини, та інше. У кожному конкретному випадку, поновлення батьківських прав батька чи матері має свої особливості, тому обсяг та кількість доказової бази може відрізнятися.

marriage in ukraine